Doseringspumpar

Oftast används dosering för pH-justering av pannvatten, kylvatten, och fjärrvärmevatten samt för skydd mot korrosion och utfällning. I samband med annan vattenrening, används doseringspumpar vanligtvis för inblandning av desinfektionsmedel, flockningsmedel, och anti- scaling.

Fördelar
De doseringspumpar från vårt standardprogram är noggrant utvalda för att erbjuda kompletta lösningar för vattenrening av hög kvalitet. Driftsäkerhet och precision är centrala parametrar.

Anläggningsbeskrivning
I många fall, är dosering en naturlig del av hela reningsverket. EUROWATER marknadsför olika typer av doseringspumpar för att täcka så många behov som möjligt. En komplett doseringsanläggningen består av doseringspump och tank för tillsats.

Avhärdningsanläggning, omvänd osmosanläggning och neutraliseringsanläggning för tillverkning av pannvatten i kombinerad el-och fjärrvärmeverk.
 

Grundfos serie DME / DMS
Kapacitet: Upp till 48 l / h. Max. tryck: Upp till 18 bar.

Digital dosering från Grundfos används där det finns ett behov av mycket exakt dosering. Stegmotorn i DME körs kontinuerligt så att utsläppet sträcker sig över hela perioden mellan sugfaserna. Motorn justerar automatiskt doseringshastigheten för att säkerställa önskad genomgång. DMS motorn körs med en konstant hastighet med uppehåll mellan omgångarna. Genom att automatiskt öka eller minska slagfrekvensen, kan DMS justera dosen för att tillgodose dina krav. För båda pumptyperna, kan dosen regleras via extern puls (ml / puls), analoga signaler (4-20 mA), eller manuell inställning (l / h).

 

Jesco typ MAGDOS DE
Kapacitet: Upp till 10,5 l / h. Max. tryck: Upp till 10 bar.

Justerbar slaglängd och slagfrekvensse. Kan styras PÅ / AV eller genom pulser.

Läs mer

 

 

Länkar