Dealkaliseringsanläggning

Svagt sura katjonbytare

En dealkaliseringsanläggning reducerar hårdhet och bikarbonat (HCO3-) koncentrationen i ett vatten. Det betyder vanligtvis att den totala saltmängden reduceras med ungefär 75 procent genom anläggningen. Vanliga användningsområden är att förse vatten till fjärrvärmecentraler, pannor och bryggerier.

Fördelar med dealkalisering

Genom kontroll på hårdhet och bikarbonatkoncentration reduceras behovet av bottenblåsningar i pannan. Ett reducerat antal bottenblåsningar medför minskade värmeförluster och ger en bättre driftsekonomi. Denna typ av anläggning är lämplig för större pannor. För bryggerier är mängden bikarbonat viktig att kontrollera. Bikarbonatinnehållet kan justeras genom att blanda dealkaliserat vatten och råvatten.

Dealkaliseringsanläggning på ett större bryggeri

Anläggningsbeskrivning

Standardanläggningar kan erbjudas med flödeshastigheter på 1-50 m3/h. De återfinns som enkolonn- eller tvåkolonn-anläggningar. Kolonnerna är fabriksbelagda med en högpresterande polyeten (PE) beläggning. Det ger en god kemisk beständighet och ger en hård samt tålig beläggning. En komplett anläggning för matarproduktion till en panna består vanligtvis av ett dealkaliseringsteg, kolsyraavluftning samt ett avhärdningssteg.
 
Klik for stort billede

TYP DCM/DCMH

Flödeshastighet: 1,5-14 m³/h per kolonn.

Stativmonterad enkolonn- eller tvåkolonnsanläggning.

 

TYP DCTFA

Flödeshastighet: upp till 50 m3/h.

Denna anläggning har en separat regenereringsenhet. 

 

Läs mer

 

Länkar