Blandbäddsanläggning

Blandbäddsanläggning av typen MBA . Klicka på bild för länk till referensanläggningar.

En blandbäddsanläggning (Eng: Mixed bed) används vanligtvis för att finpolera ett demineraliserat (avjoniserat) vatten. Exempelvis kan den anslutas efter en omvänd osmos eller en automatisk tvåkolonn anläggning. Den kan även användas för att producera mindre mängder hög kvalitativt demineraliserat vatten direkt från ett kommunalt vatten. 

Denna typ av anläggning är vanlig för hög teknologiska vatten- installationer inom exempelvis elektronikindustrin, läkemedelsindustrin, sjukhus och kraftverk.

Se även Elektroavjonisering EDI.

Anläggningsbeskrivning

En blandbäddsanläggning innehåller en blandning av katjons- och anjonsmassa. När vattnet passerar blandbäddsmassan byts anjoner (negativt laddad) samt katjoner (positivt laddade) ut mot vätejoner och hydroxyljoner. Efter en tid behöver massan återställas genom regenerering. Regenereringen utförs med saltsyra och natriumhydroxid. Har det behandlade vattnet en låg kolsyrahalt så kan en blandbäddsanläggning producera en konduktivitet på < 0,1 µS/cm vid 10 °C. Anläggningstypen kan erbjudas med manuell- (MB) eller automatisk regenerering (MBA) och flödeshastigheter upp till 50 m3/h. Kontrollpanelen möjliggör regenerationsstyrning med tid, passerad vattenmängd eller inställd kvalitetsnivå. En två kolonn anläggning kan styras så att en kontinuerlig vattenproduktion uppnås, dvs. under regeneration är alltid en kolonn i drift.

Läs mer

 

Länkar