Effektiva avhärdningsanläggningar för att förhindra problem med kalkutfällningar

Eurowaters avhärdningsanläggningar använder katjonbytarmassa för att byta hårdhetsbildare (kalcium/magnesium) mot natrium. Resultatet blir < 0,5 tyska hårdhetsgrader (°dH). Avhärdning ger ofta en förbättrad ekonomi och framförallt en bättre tillförlitlighet för produktions-, tvätt- och sköljprocesser. Genom att avhärda vattnet förhindras kalkavlagringar i t.ex. rörledningar, ångpannor, fjärrvärmeanläggningar, varmvattenanläggningar, värmeväxlare och kyltorn.

Avhärdningslösning: STFA 30. Vatten- och energieffektiv vattenrening för ett stort sjukhus.
Avhärdningslösning: SMH 902. Flexibel vattenreningslösning med dubbelpasserande (RO) omvänd osmos och avhärdning för ytbehandling


Eurowaters standardanläggningar

Produktsortimentet består av ett antal standardanläggningar med flödeshastigheter upp till 150 m3/h. Standardutförande är en-kolonn eller två-kolonner i parallell drift. En-kolonn anläggningar lämpar sig för driftmiljöer som tillåter driftstopp och två-kolonn anläggningar i driftmiljöer som kräver en kontinuerlig drift. Anläggningarna finns som kallvattenanpassade (˂35 °C) och varmvattenanpassade (˂85 °C). För varmvattenanpassade anläggningar är filterbehållare, distributionssystem och femstegsventil speciellt utvecklade för att tåla höga temperaturer.  Kolonnerna är av stål och PPA belagda, vilket kombinerar fördelarna med starkt korrosionsskyddande egenskaper och en liten känslighet mot tryckförändringar. Varje anläggning levereras med en kundanpassad PLC styrpanel. Regenereringen styrs normalt som tidstyrd (regelbunden vattenförbrukning) eller mängdstyrd (oregelbunden vattenförbrukning). Däremot finns det även en möjlighet att styra regenereringen med en testomat, som startar regenereringen över en viss hårdhetsgräns. Rörsystemet levereras normalt som PVC eller i galvaniserat stål, men kan erbjudas även i andra material (t.ex. rostfritt stål). Det är även möjligt att välja en brine maker till många av anläggningsserierna, dvs. ett automatiskt system för att producera större mängder av saltlösning.  ”Plug and play” konceptet finns för en mängd av anläggningarna. Det är stativmonterade anläggningar som är fabrikstestade i sin helhet, vilket ger fördelen till en snabb och säker installation på plats hos kund.

Kundspecifika lösningar

Eurowaters stora utbud av avhärdningsanläggningar och en mängd olika specialval ger möjligheten att skräddarsy kundspecifika lösningar. Kontakta gärna oss på Eurowater för mer information.

Typ SM / SG

Flödeshastighet: Upp till 3,6 m³/h.

SM anläggningar är för avhärdning av kallvatten och SG för varmvatten upp till 85 °C. Kan levereras som tvåkolonn system och stativmonterade.
 

Typ SF/SFH och SFG/SFHG

Flödeshastighet: Upp till 32 m³ / h per kolonn. 

SF/SFH anläggningar är för avhärdning av kallvatten och SFG/SFHG för varmvatten upp till 85 °C. Rörsystemet är elförzinkat.

Läs mer

 

Länkar

Typ SMH

Flödeshastighet: Upp till 26 m³/h per kolonn.

Stativmonterad och fabrikstestade anläggningar med intern el- och rördragning.

 
Click on the picture for more information

Type SMP

Flödeshastighet: Upp till 30 m³/h per kolonn.

Stativmonterad och fabrikstestade anläggningar med intern el- och rördragning. Denna typ av anläggning är specialdesignad för applikationer med extra krav på tillförlitlighet och driftsäkerhet. Anläggningstypen är exempelvis utrustad med automatiska pneumatiska membranventiler. Dessa ventiler stänger vid elavbrott och om lufttillförsel saknas.

Typ STFA

Flödeshastighet: Upp till 150 m³/h per kolonn.

En STFA anläggning har en dysbotten för optimal användning av salt, jonbytarmassa och backspolning. Anläggningstypen har en separat regenereringsenhet och en automatisk brine maker.