Aktivt kolfilter

Ett aktivt kolfilter kan användas för att exempelvis avlägsna fritt klor, kloramin, klordioxid, fenoler, pesticider, PFOS och organiska lösningsmedel. Aktivt kol är en naturlig produkt som tillverkas från ämnen med högt kolinnehåll, dvs. vanligtvis stenkol, trä eller kokosnötter. Den stora ytarean hos det aktivt kol möjliggör en relativt stor reduktionskapacitet för ovan nämnda ämnen i förhållande till mängden aktivt kol.

Produktsortimentet innefattar filter i en mängd olika storlekar, material och utförande. Det aktiva kolet kan levereras med olika partikelstorlek och typ för att optimera reduktion av specifika ämnen. Filtrerna har även en möjlighet till CIP (Clean In Place) för desinfektion. Alla kolfilter är också förberedda för automatisk backspolning, vilket tillsammans med god förbehandling förlänger livslängden på det aktiva kolet och förhindrar oönskad bakterietillväxt.  Vad som rekommenderas av Eurowater beror på en mängd olika faktorer som exempelvis användningsområde, inkommande vattenkvalité, ekonomi, temperatur och krav på flöde samt tryck.
 
 
Aktivt kolfilter för BAM reduktion i dricksvatten och processvatten. Kapacitet är cirka 50 m³/h.
 

Typ ACH

Flöde: Upp till 7.4 m³/h

Har automatiska membranventiler med pilotstyrning. 

 

Typ ACM

Flöde: Upp till 2.2 m³/h.

Har en femstegsventil som kontrollerar alla funktioner under sköljning. Denna typ av anläggning är för mindre vattenflöden och/eller lägre vattenförbrukning. 

 

Typ ACTF

Flödeshastigheter upp till 100 m3/h per kolonn. 

Används vid högre vattenflöden och/eller högre vattenförbrukning. Vanliga användare är t.ex. vattenverk, mejerier och bryggerier.

Läs mer

 

Länkar