Silex 2 B - byte av patron

 

Viktig information
Tänk på att avsändaren är korrekt. Ta inte bort O-ringen som ska följa patronen. Patronen bör förvaras på en frostsäker plats och så svalt som möjligt. En lång tids lagring av en outnyttjad patron är ogynnsam för kapaciteten på patronen (vattenkvalitet och mängd). Undvik uttorkning av patronen genom att låta vattnet rinna av under en kort period, dvs. medan du byter patron.

 

 

Stäng avstängningsventilerna på in och utloppet. Gör anläggningen trycklös genom att lossa på avluftningsskruven eller bottenventilen.
 

 

 

Skruva av den övre flänsen, ta bort den förbrukade patronen, och låt den droppa av. Töm ut vattnet ur anläggningen genom att öppna bottenventilen.
 

 

 

 

Placera den förbrukade och dropptorra patronen i plastpåsen som noggrant bunden placeras i den ursprungliga förpackningen som återsänds till Eurowater AB.
 

 

Öppna påsen med den nya patronen och använda den som en tratt för patronen som sakta sänks ner i anläggningen. Håll i plastpåsen och pressa ihop patronen så att den glider lätt ner i behållaren. När patronen är helt i behållaren, dra ut plastpåsen. För att jämna till eventuella veck på påsen, dra klämman något uppåt.
 

 

Montera den övre flänsen. Viktigt att O-ringar och alla ytor är rena. Stäng bottenventilen. Öppna luftningsskruven. Öppna avstängningsventilen på inloppet. Stäng luftningsskruven när vattnet flödar från denna. Öppna avstängningsventilen på utloppet.
 

 

Placera förbrukad och dropptorr patron i plastpåsen som noggrant bunden och placerad i originalförpackning skickas till nedanstående adress.

Eurowater AB
Wadmans Linje 8
561 33 HUSKVARNA

Här kommer patronen regenereras och skickas tillbaka till Er, redo för användning.

Kontakta oss för beställning, monteringsanvisning och bruksanvisning.
 

Läs mer

 

Länkar