SILEX 2 B

Kvaliten för ett SILEX vatten är i jämförelse cirka 70-100 finare än destillerat vatten. 

Systemet har utvecklats speciellt för användare med behov av avjoniserat vatten av högsta kvalitet och som inte vill lagra samt hantera regeneration av kemikalier (syra och lut) på plats, t.ex. lager (batterivatten), skolor, tandläkare, tryckerier, laboratorier och fotolaboratorier.

Anläggningsbeskrivning
Anläggningen består av en SILEX 2B filterbehållare, rörsystem, SILEX 2 patron och en konduktivitetsmätare som kontinuerligt mäter ledningsförmågan (vattenkvaliten). Filterhus och rörsystem är tillverkat i PVC. SILEX-patronen är en fylld strumpa med jonbytarmassa. När kapaciteten är förbrukad skickas den till Eurowater för regeneration, dvs. patronen återfår sin fulla reningskapacitet.

Anläggningen används i en fast installation och med fullt vattentryck på max. 6 bar och 35 °C. Kapaciteten är cirka 5 liter/min. För utöka kapaciteten vid enskilda uttag under dygnet kan en 50 liters autotank (57,5 x 30 x 44 cm) anslutas. 

Autotank

Extern regeneration
Efter en viss drifttid uppnås reningskapaciteten för SILEX-patronen som behöver regenereras för att återfå sin kapacitet. Ett regenerationssystem på plats skulle innebära en oproportionerlig stor investering, ge ett tidsödande arbete, ge problem med frätande vätskor (saltsyra/natriumhydoxid) och kräva en neutralisation av spillvattet. Genom ett enkelt utbytessystem skickas SILEX-patronen till Eurowater för regeneration och en regenererad skickas tillbaka.

Läs mer

 

Länkar