SILEX 1 C

En SILEX anläggning producerar ett vatten med mycket hög kvalitet. I jämförelse är exempelvis kvaliteten på SILEX vatten cirka 70-100 gånger finare än för destillerat vatten.

Produktion av högkvalitativt vatten med kommunalt kranvatten

En väldigt stor fördel med denna typ av anläggning är att den normalt kan producera ett högkvalitativt vatten av vanligt kommunalt kranvatten. Ett SILEX vatten har en konduktivitet på under 0,1 µS/cm och är jämförelsevis cirka 70-100 gånger renare än destillerat vatten.

Anläggningsbeskrivning 

En komplett SILEX-anläggning består av en SILEX 1C behållare, en SILEX 1 filterpatron och en konduktivitetsmätare som kontinuerligt visar konduktiviteten på det demineraliserade vattnet. SILEX 1 patronen innehåller en blandning av katjon- och anjonsmassa (så kallad blandbäddsmassa) med en viss demineraliseringskapacitet. Anläggningen producerar upp till 2 liter/min. För utöka kapaciteten vid enskilda uttag under dygnet kan en 50 liters autotank (57,5x30x44 cm) anslutas. Maximalt drifttryck och temperatur är 6 bar och 35 °C. Behållaren är i PE och lock/anslutningar i PVC.

Exempel på användningsområden för denna typ av anläggning är för produktion av batterivatten, vatten till laboratorier och till tandläkarmottagningar samt för kemikaliefri städning.   

Konduktivitetsmätare

En konduktivitetsmätare av typen Secon V3-10 finns installerad på utgående vatten till anläggningen. Genom att mäta ledningsförmågan (konduktiviteten) på vattnet fås ett mått på mängden mineralsalter. Ett högt konduktivitetsvärde innebär en stor mängd mineralsalter och en indikation på dålig vattenkvalité. Omvänt innebär det att en låg konduktivitet innehåller färre mineralsalter och därmed en god vattenkvalité.

Extern regeneration av silexpatroner

Efter en viss drifttid uppnås reningskapaciteten för SILEX-patronen och behöver regenereras för att återfå sin kapacitet. Ett regenerationssystem på plats skulle innebära en oproportionerlig stor investering, ge ett tidsödande arbete, ge problem med regenerationsfrätande vätskor (saltsyra/natriumhydoxid) och kräva en neutralisation av spillvattet. Genom ett enkelt system skickas SILEX-patronen till Eurowater för regeneration och en regenererad skickas tillbaka.

Läs mer

 

Länkar