SILEX 11-21

SILEX 11-21
SILEX vatten används ofta i stället för destillerat vatten. En regeneration på plats skulle innebära en oproportionerligt stor investering, ett tidsödande arbete, problem med regenerations frätande vätskor, och neutralisering av spillvatten.

Systemet har utvecklats speciellt för användare med behov av avjoniserat vatten av högsta kvalitet och som inte vill lagra och hantera kemikalier (syra och lut) på plats, t.ex. skolor, tandläkare, tryckerier, laboratorier och fotolaboratorier.

Anläggningsbeskrivning
En komplett anläggning består av en tank, en operativ enhet och en konduktivitetsmätare. Tanken är tillverkad i rostfritt stål med adapter anslutningar. Den operativa enheten består av ett PVC-ventilsystem som kontrolleras av ett skåp som görs i rostfritt stål och är lätt att rengöra. Ventilsystemet innebär en enkel ersättning av tanken. Den operativa enheten är lätt att montera. Anläggningen behöver ett avlopp eftersom tanken måste tömmas på vatten före byte av jonbytarmassa. Handtag på tanken och lägre vikt säkerställer enkel hantering.

Vatten i toppkvalitet
Anläggningen är en mixbed-anläggning och består av en jonbytarmassa laddad med katjoner och anjoner. När vattnet passerar genom jonbytarmassan, byts lösta salter i vattnet, mot vätejoner och hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet med en konduktivitet på mindre än 0,1 µS/cm.

Jonbytarmassa
När jonbytarmassan är förbrukad, byts den ut mot ny. Mixbed-jonbytarmassa levereras i 25 liters säckar.

Platsbesparande
Principen för anläggningen är utrymmessnål och det krävs inte några kemikalier för regenerationen. Samtidigt är det en bra ekonomisk lösning, eftersom du slipper investera i den relativt dyra utrustning som används vid regeneration.

 

Läs mer

 

Länkar