Kundanpassade lösningar

Helhetslösningar

Grunden till en driftsäker och ekonomisk reningsanläggning med lång livslängd är att identifiera rätt lösning till rätt tillfälle. För att uppnå detta har Eurowater täta och långsiktiga kundrelationer, god bransch kännedom, kunniga medarbetare och en lång erfarenhet inom vatten- och processreningsområdet.

Eurowater har också ett brett produktsortiment och har många möjligheter att specialanpassa samt skräddarsy produkter och anläggningslösningar. Eurowater har en produktionsanläggning i Danmark och en kundanpassad tillverkning i Huskvarna, vilket ger oss en flexibilitet att skräddarsy och designa kundanpassade speciallösningar. Det ger även en möjlighet att möta specifika myndighetskrav, branschstandarder, tekniska förutsättningar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar. 

Flertalet av anläggningarna kan levereras på stativ och är i normalfallet helt produktionsklara vid leverans. Det innebär exempelvis att all intern el- och rördragning samt anpassade styrningslösningar redan är utförda. Det ger en snabb, säker och effektiv installation på plats hos kund.

Eurowater erbjuder även kundanpassade mobila containerlösningar för uthyrning, köp eller kombinerad köp/uthyrningslösning. Likt stativlösningar är containrarna en ”plug & play” lösning och i normalfallet helt produktionsklara vid leverans.

Specialanpassade tryckfilter
Kundanpassade produktionslösningar


Miljöanpassade lösningar

Inom industrin finns en allt större medvetenhet kring miljö- och klimatrelaterade frågor. Allt större fokus finns gällande energieffektivisering, vattenbesparingsåtgärder (avloppsreducering) och åtgärder för att minimera påverkan på omgivande natur samt VA nät. 
 
Eurowater kan vara en stor del i att minska ditt företags miljöpåverkan. Kontinuerliga uppgraderingar görs i produktutbudet för att skapa energieffektiva anläggningar för att lösa industrins avloppsproblem. 
 
I utbudet finns även mobila miljöcontainrar för uthyrning, köp eller kombinerad köp/uthyrningslösning. Miljöcontainrar är en bra lösning vid lakvattensproblem och marksanering för t.ex. soptippar, byggarbetsplatser eller i anslutning till industrier. En större anläggning kan därför enkelt transporteras på plats och snabb sättas i drift.
 

Materialval och komponenter

Eurowaters produktsortiment är brett och erbjuder en mängd olika kundspecifika materialval samt valbara komponenter. Att välja rätt ytbehandling och att optimera materialval till anläggningen är helt avgörande för skapa en driftsäker och driftekonomisk anläggning med lång livslängd. Materialval och komponenter är utvecklade med utgångspunkt av parametrar som exempelvis kemisk beständighet, temperatur, tryck, korrosionsbeständighet och materialhållfasthet. Konstruktions- och utvecklingsavdelningen följer ständigt den tekniska utvecklingen för att Eurowater skall kunna erbjuda bästa möjliga teknik. Produktsortimentet förlitar sig på välbeprövad teknik och materialval för att skapa kontinuitet samt undvika att kunder exponeras för en obeprövad teknik. Nya produkter och materialval är därför väl testade innan de når kund. Eurowater kan även designa nya produkter och lösningar vid behov som ej finns i standardsortimentet.

Kontakta gärna oss på Eurowater vid frågor och synpunkter.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Länkar