Containeranläggning – komplett och driftklar vattenreningsanläggning

 

Vattenreningsanläggningar i container finns för uthyrning, köp eller som en kombinerad köp- och uthyrningslösning. En stor fördel med container är att de är mobila, lätta att transporteras på plats och snabbt kan sättas i drift. En komplett anläggning består av en 20 fots container (eller mindre) med t.ex. en uppsamlingstank, reningsenheter (t.ex. tryckfilter), pump, ventiler, manometrar, svävkroppsmätare, apparatskåp och intern el- samt rördragning. Containern är isolerad och försedd med luftavfuktare, belysning samt värmefläktar (frostvakt). Den har även en ingångsdörr, är målad och försedd med en slitstark plastmatta.

 

Miljöcontainer

Miljöcontainrar är en bra lösning vid lakvattensproblem och sanering av t.ex. soptippar, byggarbetsplatser eller i anslutning till industrier.
 

Dricksvattencontainer

Mobila containrar är en effektiv och snabb lösning att åtgärda akuta samt tillfälliga kvalitetsproblem kring dricksvatten.
 

Kundanpassade lösningar

En containeranläggning kan skräddarsys för en mängd olika tillämpningar och användningsområden. Eurowater erbjuder exempelvis än mängd olika anläggningstyper, rörmaterial, styrningsmöjligheter, pumpar och ventillösningar. Containern kan även utformas med värmepump.       

Kontakta gärna oss på Eurowater vid eventuella frågor.

En dricksvattencontainer för reduktion av petrolumtillsatsen ETBE (Etyltertiärbutyleter). Anläggningen består av två TF 20 tryckfilter med aktivt kol, radonavskiljare och en UV anläggning för desinfektion.
En komplett 20 fots miljövattencontainer för uthyrning. Anläggningen består av tre EF5 påstryckfilter, tre FNS130 tryckfilter, uppsamlingstank och en tryckstegringspump . Det interna rörsystemet är av PVC och dimensionerat för 30 m³/h.
 

I bilden ovan presenteras en 3D ritning över en exempel anläggning. Aktuell container konstruktion är anpassad för rening av kylvatten (8 m3/h), pannvatten för högtrycksångturbiner (6 m3/h) och dricksvatten. Containern är utrustad med aktivt kolfilter, tryckfilter, avhärdningsenhet med salttank, doseringspumpar, påstryckfilter, dubbelpasserande omvänd osmos, dealkaliseringsteg, tryckstegringspump och apparatskåp. Den är isolerad (frostsäkrad) och utrustad med sidodörr, ljus och luftkonditionering.

 

En komplett 10 fots miljöcontainer. Anläggningen består av två EF5 påstryckfilter, två FNS 40 tryckfilter, ett apparatskåp, bufferttank och en pump som är monterad på golvet. Kapacitet är cirka 2 m³/h.

 

En komplett vattenreningsanläggning i en 20 fots container bestående av dosering, aktiv kol filtrering, avhärdning och demineralisering genom omvänd osmos.

 

En 40 fots container med vattenreningskapacitet på 90 /h. Anläggningen har automatiska tryckfilter av typen TFB 20 och inkluderar ett luftomsättningssystem.

 

En container för produktion av demineraliserat vatten med låg konduktivitet. Den består av ett doseringssystem och en omvänd osmos anläggning för vattenproduktion av cirka 64 m³/h.

 

Elektroavjoniseringsanläggning (EDI) i container för vattenrening av pannvatten till högtrycksångturbiner. Anläggningen producerar ett vatten med mycket låg konduktivitet och löst kiselsyra. Kapaciteten för anläggningen är cirka 60 m³/h. Rörsystemet är utformat i PP (polypropen) och sammanfogas genom svetsning. Anläggningen består av 570 svetsningar som vardera tar cirka 15-20 min att utföra. Varje EDI cell har en testkran.

Läs mer

 

Länkar