Tillförlitliga vattenreningsanläggningar


Eurowater har en gedigen erfarenhet att tillverka och designa vattenreningsanläggningar för dricksvatten samt processvatten. Sedan starten 1936 har Eurowater haft ett tätt samarbete till kunder, följt förändringar inom lagstiftning och ständigt varit uppdaterade av nya tekniska lösningar inom området. Erfarenheten har resulterat i ett brett och robust produktsortiment av högsta kvalitet. Produkterna har ett minimalt underhåll, en lång livslängd, ett konkurrenskraftigt pris och även en god långsiktig driftsekonomi.

Till skillnad från många konkurrenter har Eurowater en egentillverkning av många produkter, vilket ger oss en mängd fördelar att erbjuda våra kunder. Framförallt ger det en förmåga att kontrollera och övervaka hela tillverkningsprocessen. Nya erfarenheter och kunskaper implementeras därmed snabbt i nya produkter samt anläggningar. Det ger även en förmåga till snabba leveranstider och en möjlighet att kunna skräddarsy kundspecifika lösningar. Övrigt produktsortiment är endast från välkända leverantörer med hög kvalité och ett gott resumé.

 

Standardprodukter

Eurowater erbjuder ett brett sortiment av modulära standard vattenreningsanläggningar. Anläggningarna levereras med en fullständig dokumentation och kan enkelt anpassas för förändrade framtida reningsbehov.

 

Kundanpassade produkter

Eurowaters standardanläggningar täcker det flesta behov inom vattenrening. Faktorer som exempelvis temperatur, tryck, vattenkvalité, lagkrav och branschkrav kan däremot skapa ett behov av skräddarsydda produkter. Behovet kan exempelvis vara en specialpump (t.ex. frekvenstyrd) för ökad energieffektivitet, annan styrning eller materialval (t.ex. PP och rostfritt stål AlSI 316) för rörsystem och tryckfilter (t.ex. PPA belagd).

 

Vattenrening i container

En vattenreningsanläggning i en hyrcontainer kan vara ett bra alternativ vid t.ex. tillfälliga behov, för en akut situation eller vid behov av flyttbarhet. Visar det sig senare att behovet är mer av permanent karaktär finns även en möjlighet att överta containern. Anläggningarna kan direkt beställas och skräddarsys för specifika ändamål inom områdena dricks-, process- eller miljövattenrening (såsom marksanering och deponi). Det kan exempelvis innebära en komplett frostsäkrad container innehållande t.ex. tryckfilter, avhärdning, demineralisering med membranteknik eller UV desinfektion. Exempel på ämnen som kan reduceras är humus, järn/mangan, tungmetaller, PFOS, BAM, PAH etc. Anläggningarna levereras klara att använda.

 

Stativmonterade anläggningar

Stativmonterade anläggningar är kompletta anläggningar som både prestanda- och trycktestats av Eurowater. All intern rördragning och elinstallation är utförd. Det innebär en snabb och enkel installation på plats hos kund. En annan fördel är att det minimerar eventuella installationsfel.

 

Demineraliserat vatten - enkelt och bekvämt

Vatten kan demineraliseras från lösta salter genom antingen jonbyte eller membranteknik. Silex och Eurex är exempel på två lättskötta anläggningar innehållande mixedbed jonbytarmassa. Mixedbed massan är en blandning av anjonmassa och katjonmassa som producerar ett högkvalitativt samt relativt billigt demineraliserat vatten. Vanliga användningsområden är till batterivatten, processvatten, laboratorier, tandläkarmottagningar, tryckerier, apotek, högskolor etc.). En annan möjlighet är att använda sig av membranteknik (t.ex. omvänd osmos, RO).

 

Eurowater anläggningar för uthyrning

Eurowater hyr även ut anläggningar för att skapa avhärdade, demineraliserade och bakteriefria vatten. Det kan antingen vara för ett akut behov eller för en tidsbegränsad period. Utbudet på uthyrningsanläggningar är stort och samtliga är driftklara vid eventuell leverans.

Läs mer

 

Länkar

 

Automation och styrsystem

Eurowater erbjuder ett brett och omfattande sortiment av HMI/PLC styrpaneler till anläggningar inom membranfiltrering, mekaniskfiltrering, jonbyte och mätutrustning. Varje anläggning har en specifikt anpassad styrpanel och mjukvara som resulterar i både en hög driftsäkerhet samt en användarvänlig styrning. Panelerna finns i tre grundläggande hårdvarumodeller (SE10, SE20 och SE30). Dessutom finns möjligheten att använda centrala PLC styrskåp för att övervaka och kontrollera kompletta vattenreningsverk.