Sköljvatten

Produktion och återanvändning av sköljvatten vid tyska tillverkaren av isolerglas.

Komplexa processer, hög produktion, och avancerade produkter ställer höga krav på sköljvattnets kvalitet. Återanvändning (återcirkulation) av vatten är en stor ekonomisk fördel. Återanvändningen är särskilt gynnsam när sköljvattnet blir förorenat under processen och därför kräver avloppsreningsverk före utsläpp.

Stort sortiment
Vi har både kunskap och den utrustning du behöver för att utforma ett nytt sköljvattensystem eller ändra ett befintligt system. I de flesta fall krävs återanvändning av vatten, användning av membranteknik och jonbytare, filtrering, dosering och ultraviolett (UV) exponering.

Bred erfarenhet
Eurowater har utfört projekt på sköljvatten inom branscher som läkemedel, bioteknik, elektronik, glas, plast, och galvanisering. Även i områden som bryggerier, sjukhus och laboratorier, har Eurowater en bred erfarenhet av sköljvattenprojekt.

Läs mer

 

 

Länkar