Vatten för luftbefuktning

Ett bra inomhusklimat med jämn temperatur och en väl balanserad luftfuktighet gynnar en rad faktorer positivt. För industrin innebär en allt för låg fuktighet att material kan torka ut och även orsaka oönskade elektriska urladdningar. Samtidigt skapar en allt för låg fuktighet förutsättningar för höga halter av luftburna partiklar och damm i inomhusluften. Detta kan leda exempelvis till en rad hälsoproblem och produktionstekniska problem. Alla industribranscher gynnas av ett bra inomhusklimat. Detta är däremot speciellt tydligt för branscher där luftfuktigheten ger ett direkt utslag på den slutliga produktkvaliteten (t.ex. grafiska industrin, träindustrin, livsmedelsindustrin och textilindustrin).

Demineraliserat vatten

För luftbefuktningsanläggningar är det rekommenderat att använda sig av ett demineraliserat (total avsaltat) vatten. Ett demineraliserat vatten skapar dom bästa förutsättningarna för minimera igensättningar och beläggningar i systemet. Denna typ av vatten kan antingen produceras av en jonbytare eller en omvänd osmos (RO). En UV-anläggning bör också anslutas för att förhindra en eventuell spridning av mikroorganismer till luften.

Minimalt underhåll

Eurowaters anläggningar är mycket tillförlitliga och kräver ett minimalt underhåll. För att säkerställa att anläggningen alltid fungerar effektivt erbjuder vi även serviceavtal. Det möjliggör att oförutsedda problem minimeras och att ni får tillgång till Eurowaters kunniga serviceorganisation.

Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.

Eurowater AB är leverantör av en energieffektiv vattenreningsanläggning till Facebooks serverhall i Luleå. Flödeskapaciteten för anläggningen är cirka 3x9 m3/h och det demineraliserade vattnet används för luftbefuktning/kylning.

Läs mer

 

Länkar