Kylvatten

Kylvatten används för en mängd olika områden (t.ex. kyltorn och värmeväxlare). Vattenbehandlingens syfte är främst är att minimera beläggningar, lösta ämnen, korrosion och mikrobiell tillväxt i kylsystemet.
 
Systemen finns som icke vattenåtervinnande system, som slutna system eller som öppna system. Öppna system är den vanligaste typen och inkluderar alla system med kyltorn samt avdunstningskondensatorer.  I kyltorn sker avdunstning. För att minimera en eventuell uppkoncentrering av ämnen är det därför viktigt med ett högkvalitativt vatten. Ett orent vatten kan leda till oönskade konsekvenser som korrosion och/eller kalkbeläggning.  Slutna system innebär att vatten cirkulerar runt i ett slutet systemet. För att minimera en uppkoncentrering av ämnen brukar man stötvis avblöda systemet och tillföra en likvärdig volym av rent vatten. Delströmsfiltrering är en annan vanlig åtgärd för denna typ av system. Icke vattenåtervinnande system innebär att vattnet (vanligtvis avhärdat) passerar en process (t.ex. värmeväxlare) och leds till avlopp. 
 

Kundspecifika helhetslösningar för kylsystem

Ett vatten kräver en mängd åtgärder för att vara ett driftsäkert och ekonomiskt alternativ för kylvattenreningssystem. Vattnet behöver exempelvis ha en optimerad avblödning eller vara delströmsfiltrerat för att minimera en uppkoncentrering av ämnen. Ett avhärdat spädvattnen minimerar t.ex. beläggningar av kalk i systemet. Ett syrereducerat och ett demineraliserat vatten med låg konduktivitet minimerar korrosion. Påstryckfilter med magnesiuminsats är en bra och ett smidigt sätt att reducera syrehalten i cirkulerande kylvattensystem. Eventuella problem med magnetitbildning kan minskas med påstryckfilter med magnetinsats. Ett vatten med låg konduktivitet är att föredra för att minska bakterie- och algtillväxt. Filterpåse BDP till påstryckfilter är även vanliga för detta ändamål. 
 

Ökad driftsäkerhet och en god driftsekonomi

En korrekt behandling av kylvatten minskar driftproblem, förbättrar driftsekonomin och förlänger livslängden på anläggningen. Eurowater har en lång erfarenhet av att tillgodose industrin med tillförlitliga och effektiva kylvattenlösningar. Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.
 
 
Foto: Vattenbehandling för Facebooks serverhall i Luleå. Flödeskapacitet: 3 x 9 m³/h

Läs mer
 

 

 

Länkar