Ingrediensvatten för process

En produkt som använder vatten som del- eller som huvudkomponent ställer stora krav på vattenkvalitén. Ett kommunalt vatten innehåller exempelvis ett vatten med en viss mängd joner, organiska ämnen, partiklar och mikroorganismer som kan påverka processen eller i värsta fall helt förstöra produkten. För att undvika detta rekommenderas ofta ett demineraliserat vatten med en låg konduktivitet. Kosmetika-, kemikalie-, läkemedels-, bryggeri- och mejeriindustrier är exempel där det är extra viktigt med en god vattenkvalité.

Kundspecifika Eurowater anläggningar

Kunder har ofta specifika förutsättningar för en anläggningsinstallation. Variationer i inkommande vattenkvalité, flödeskrav och krav på slutlig vattenkvalité gör att varje anläggning blir unik. Rörsystem, anläggningsdesign och typ av vattenbehandling måste därför helt anpassas till den aktuella situationen. Organiska salter och humus avlägsnas t.ex. med membranfiltrering eller jonbyte. Eventuell mikrobiell tillväxt reduceras med filtrering eller behandling med ultraviolett strålning (UV).

Expertis och kunnande

Vi på Eurowater har en mångårig erfarenhet och tekniskt kunnande inom området vatten- och processrening. Eurowater erbjuder korta leveranstider, ett brett produktsortiment samt en kunnig och serviceinriktad organisation. Våra erfarna tekniker hjälper dig gärna med anläggningsdesign, dokumentation och installation.

Kontakta oss på Eurowater om du har några frågor.

membranfiltrering tekniklösning
Membrantekniklösning för PepciCo mejeri i Ukraina. Lösningen består av tre omvänd osmos anläggningar av typen RO C3-30, ett Centralt PLC kontrollskåp och dosering av antiscale samt NaOH, NaClO och natriummetabisulfit. Flödeskapaciteten är 3 x 35 m³/h.

Läs mer

 

Länkar