Vattenbehandling för fjärrvärmesystem

Ett högkvalitativt vatten är en grundförutsättning för ett välfungerande fjärrvärmesystem. Korrosion och utfällningar i rörsystem är vanliga problem om kvalitén är dålig för exempelvis matarvatten eller cirkulationsvatten. Problemen är oftast kostsamma att åtgärda och kan markant minska driftsäkerheten för systemet. I värsta fall kan det leda till ett rörbrott eller att systemlivslängden förkortas. En Eurowater anläggning ger ett högkvalitativt demineraliserat och syrefritt vatten med låg konduktivitet, alkaliserad med få kemikalier samt fritt från mekaniska partiklar och föroreningar.

En Eurowater anläggning förbättrar ekonomin och driftsäkerheten


Det finns en rad fördelar att investera i en Eurowater anläggning. Exempel på fördelar är minskad korrosion (t.ex. mikrobiologisk inducerad), minskad användning av kemikalier och en förlängd livslängd på fjärrvärmesystemet. En annan stor fördel med Eurowater anläggningar är många av komponenterna är producerade av Eurowater. Det medför att vi har kontroll över hela processen från tillverkning till en driftfärdig anläggning hos kund.  Vi lagerför därför också ett stort antal reservdelar till anläggningarna och har normalt korta leveranstider.

Energi Randers Produktion A/S ligger i nordöstra Danmark och är ett kombinerat fjärr- och värmeverk. Företaget levererar cirka 223 000 MWh energi varje år till cirka 32 000 elkunder och 10 500 kunder på fjärrvärmesidan. Vattenanläggningen förser 2x5 m³/h

Rekommendationer till fjärrvärmesektorn

I både Sverige och Danmark är andelen fjärrvärme hög jämfört med många andra länder. I Danmark uppnår fjärrvärmeförbrukningen till cirka 65 procent av det totala värmebehovet. Även i Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen och uppgår till ungefär hälften (60 %) av alla bostäder samt lokaler. 

En väl utförd vattenbehandling för fjärrvärmesystem ger som innan nämnt ett stort antal positiva fördelar för driftsäkerhet och driftsekonomi. Eurowater vill därför tillsammans med Dansk fjärrvärme (ENG: Danish District Heating Association) sprida erfarenheter och kunskaper inom området. Dansk fjärrvärme är en organisation med över 400 medlemmar och som tillsammans förser cirka 63 % av alla danska hushåll (1,6 miljoner) med fjärrvärme. 

Rapporten baseras på den kollektiva erfarenheten från den Danska fjärrvärmesektorn. Förhoppningen är att rapporten skall inspirera företag och konsulter inom fjärrvärmeområdet att ta del av danska vattenbehandlingserfarenheter.

 En rapport finns nu tillgänglig för nedladdning nedan om vattenbehandling och korrosionsförebyggande åtgärder för fjärrvärmesystem (80 s., engelska).

 
 

Ladda ner som PDF (gratis)

Namn 
E-mail 

Läs mer

 

Länkar