Processvatten

Processvatten är ett gemensamt namn för vatten som inte kan klassificeras som dricksvatten och som används i samband med tekniska anläggningar och processer i produktionsbolag, värme-och kraftverk, och institutioner. Processvatten har genomgått en mer omfattande behandling, t.ex. avhärdning och demineralisering.

Industriell vattenbehandling
Troligtvis har alla tillverkande industrier bruk för vattenbehandling i någon fas av produktionsprocessen. Industrins vattenanvändning omfattar vatten som används för sådana syften som fabricering, bearbetning, tvättning, utspädning och kylvatten. Vissa industrier som använder stora mängder vatten producera råvaror såsom mat och dryck, papper, kemikalier, raffinerad olja, eller primär metaller.

Stort engagemang
I kraft av ett brett produktsortiment, mångårig erfarenhet och ett stort engagemang, är EUROWATER i stånd att genomföra projekt inom otaliga användningsområden - både traditionella och speciella.

Listan är långt ifrån fullständig. Kontakta ditt lokala kontor för att höra mer om lösningar för ditt vattenbehandlings projektet.

 

Pannvatten
Nackdelar i samband med omfattande kalkbeläggning, korrosion, täta bottenblåsningsintervaller och hög förbrukning av kemikalier minimeras med en anläggning från Eurowater. Vår utrustning säkerställer en lång livslängd för din installation samt en bättre ekonomi.

 

Fjärrvärmevattenbehandling säkerställer problemfri drift och optimal ekonomi.
De mest vanliga problemen i fjärrvärmeanläggningar är korrosion, läckage, och bakterietillväxt. Dessa problem orsakas av syre, salter, och mekaniska orenheter i vattnet.

 

Processvatten
Vatten från vattenverk, som används direkt i produkter kräver ofta ytterligare behandling för att säkerställa produkternas optimala kvalitet, lagring och utseende. Eurowater levererar kompletta lösningar för processvatten inom nästan alla branscher.

 

Sköljvatten
Sköljvatten används inom många olika områden inom industrin. Eurowater har stor erfarenhet av projekt inom processvatten för glas, mat, elektronik, ytbehandling, etc.

 

Kylvatten
Behovet av en vattenbehandling är störst I samband med kyltorn och evaporatorer. Vattenbehandlingen motverkar beläggningar, lösta substanser, korrosion och biologisk tillväxt. En korrekt vattenbehandling av kylvattnet säkrar en längre livslängd på utrustningen samt en bättre ekonomi.

 

Vatten till luftbefuktning
Stora variationer i luftfuktigheten kan förstöra material och utrustning. Torr luft kan påverka personalen negativt. Detta kan förebyggas genom att tillsätta extra luftfuktighet i form av en vattendimma.

Läs mer

 

 

Länkar