Våra värderingar

De grundläggande värderingarna i EUROWATER har formats under de senaste 70 åren. Under denna tid har EUROWATER vuxit från att vara ett litet företag med få anställda till att bli ett internationellt företag med 21 försäljnings-och service kontor i hela Europa.

Företaget har vuxit utan att köpas upp av fusioner och är därför idag ett självständigt bolag.

Vi prioriterar starkt etik och ansvar gentemot våra anställda, kunder och miljö.

Internt, är vårt samarbete informellt och familjärt karaktiserat med en god arbetsmiljö, solidaritet och en hög grad av flexibilitet mellan arbete och familjeliv.

Grunden för vår succe finns i våra skickliga medarbetare som har en hög grad av frihet under ansvar. Vårt dagliga liv är baserat på förtroende och respekt för förändringar inom varje anställds jobb induvidalitet. Det är viktigt för oss att erbjuda en säker arbetsdag för våra anställda och deras familjer.

 

 

Länkar