Vår värld är vatten


Vatten är basen för allt liv på jorden. På samma sätt är vatten basen för Eurowaters existens. Vårt val och vår önskan är att kunna leverera lösningar för vattenbehandling i nära samarbete med kunderna. För våra anställda försöker vi göra en attraktiv miljö runt arbetsplatsen för både nuvarande och framtida anställda.

Över hela världen är vi varje dag en del av att säkra dricksvatten för miljontals konsumenter och även rent vatten för många intressanta industrier. Alla våra aktiviteter är centrerade kring utveckling, produktion och marknadsföring av vattenbehandlingsutrustning av mycket hög kvalitet. Vi är stolta att kunna säga att "Our World is water". Vatten som dricksvatten för hushåll, sköljvatten för ytbehandlingsindustrin, vatten till pannor mm.

Tillgången till rent vatten har alltid varit en vital sak för oss. Behovet av dricksvatten och kraven på kvalitet har ökat under en lång tid. Alltså är vi glada att kunna erbjuda våra kunder utrustning som kan beahndla vatten på ett optimalt sätt så att deras värld är vatten.

 

Läs mer

 

Länkar