Vår historia

 

1930 talet
Eurowater bildades 1936 i Danmark där tre Jylländska Mejerier beslutade att etablera ett vattenbehandlingsföretag istället för att starta ett var. Th. Nansen Scherfig blev verkställande direktör.

Företaget startade verksamheten i en lägenhet i Århus och fokuserade på kunder som vattenverk, lantgårdar och tvätterier. Det första året fick företaget ensamrätt på ett medel som kallas Magno-Dol. Detta medel har funnits med sedan dess. Vid samma tid, så utvecklade Th. Nansen Scherfig filteranläggningen NS.

1940 talet
I begynnelsen av andra världskriget, flyttade Eurowater till ett stort hus i en annan del av Århus. Bilparken bestod av endast en servicebil, en gammal Chevrolet med gasmotor. Denna bil levererade anläggningar till vattenverk över hela Jylland. Efter kriget, började affärerna gå bättre med bl.a. en stor annons i en stor Dansk tidning i maj 1945. Annonsen beskriver företagets kompetens från vattenanalys till installation av en komplett vattenbehandlingsanläggning.

1960 talet
År 1960 fick de 16 anställda nya premisser. Nytt kontor, en regenerationsstation och en shop blev byggt. Den storskaliga byggnade på 820 m2 var preparerad för industriell utveckling. År 1963, etablerade Tn. Nansen Scherfig kontakt med det Amerikanska företaget Water Refining i Ohio som ville få in en fot på den Europeiska marknaden. Exportkompaniet Eurowater blev nu halvt Amerikanskt och halvt Danskt. Detta var möjligheten att automatisera avhärdningsanläggningarna. Automatiseringen av avhärdningsanläggningarna ledde till en expansion utanför Jylland till stora delar av landet. Ett regionskontor öppnades på Själland. Eurowater expanderade också till Tyskland med kontor i Hamburg och Mannheim.

1970 talet
Genom oljekrisen i början av 1970 talet, sjönk aktiviteterna. I alla fall kunde Eurowater presentera en automatisk demineraliseringsanläggning som var mycket viktig för exportmarknaden. I mitten av perioden köpte Eurowater ut den Amerikanska delen av Eurowater, och exportkompaniet blev återigen 100% Dansk ägt. Vid samma tid öppnades Eurowater kontor i Sverige och Belgien.

1980 talet
På 80-talet hade Eurowater en stabil position på exportmarknaden, och ungefär 75% av produktionen i Danmark gick direkt till export. Anläggningarna blev större och var utrustade med helautomatiska styrpaneler. Vid 50 års jubileet 1986, introducerades en nyutvecklad produkt baserad på omvänd osmos. År 1988 utökades Tyska marknaden med ett kontor i Augsburg och i Sverige öppnades en avdelning i Osby.

1990 talet
90-talet var en period av expansion. I början av perioden startades företag i Tjeckoslovakien som senare delades. 1993 etablerade Eurowater kontor i både Tjeckiska republiken och Slovakien. 1992 startades dotterbolaget i Österrike och året därpå i Polen. Senare trädde Eurowater in som 50%-iga delägare i ett företag i Gdansk och 1996 öppnades ännu ett kontor i Tyskland. Eurowater blev vid samma tid 50 %-iga ägare av fabriken som tillverkar filtertankar, Botax Eurotank Aps. Ett företag startades 1998 i Holland.

2000
Botax Eurotank ApS ändrades år 2000 till enbart Eurotank A/S, och togs över till 100% av Silhorko/Eurowater A/S.

2003
Fram till 2003 hade Scherfig-familjen varit ensamma ägare av Silhorko/eurowater A/S.
År 2003 blev det ägarskifte och företaget delades mellan Erik Nansen Scherfig, Harry Viiala, Kurt Hufnagl och Torben Buhl. Erik Nansen Scherfig var den förre ägaren och direktören för Silhorko/Eurowater A/S, medan Harry Viiala är ägare och verkställande direktör aför det Finska företaget HYXO OY som är Eurowaters representant i Finland. Den dagliga ledningen sköts av Kurt Hufnagl och Torben Buhl. 2003 startade försäljningen av nanofilter.

2005
År 2005 fortsatte expansionen på exportmarknaden och dotterbolaget etablerades i Norge och Frankrike. Framtagandet av EDI-utrustning liksom nanofiltren möttes med stor uppmärksamhet på exportmarknaden.

2007
Försäljningen av vattenbehandling var rekordhög, 2007. Den totala försäljningen för gruppen nådde upp till mer än 38 miljonet Euro – vilket var mer än 15% högre än föregående år. Den positiva utvecklingen och trenden skedde med både dotterbolagen och återförsäljare. På grund av succen ökades produktionskapaciteten vid fabriken i Stilling, vilket var nödvändigt för att kunna hålla utlovade leveranstider. I mitten av 2007 öppnades ett dotterbolag i Ungern. I slutet av året, blev Eurowater certifierade att sälja utrustning för pannanläggningar i Vitryssland.

2008
År 2008 hade Silhorko/Eurowater A/S 240 personer anställda, varav hälften är placerade i Danmark vid huvudkontoret och fabriken och den andra hälften vid sälj- och servicekontoret på Själland och vid Eurotank A/S. Resten av de anställda arbetar vid något av Eurowaterkontoren ute i Europa.

Teknologier samt kundens behov ändras. Som en del av den kontinuerliga prduktutvecklingen arbetar Eurowater med att itrodusera skräddarsydda serie med flexibla styrsystem med integrerade operatörspaneler och programerbar PLC för att kunna erbjuda ett brett produktområde.

2008 var också året då dotterbolag bildades i Kiev och i Ukraina.

 

 

Länkar