MISSION

Varför finns vi till?

Vi behandlar vatten!
Vi erbjuder våra kunder vattenbehandlings­lösningar som dagligen säkerställer behovet av önskad kvalité och mängd vatten. Lösningen vi erbjuder kräver minsta möjliga förbrukning av resurser och har minimal miljöpåverkan.

Med långsiktigt samarbete erbjuder vi våra kunder nya sätt att optimera deras vatten­behandlings­lösningar genom ny kunskap och ny teknologi i relation till hur våra kunders krav utvecklas.

 

VISION

Vart är vi på väg?

Vi vill vara en uppskattad leverantör!
Vi vill vara en uppskattad leverantör av intelligenta och tillförlitliga vattenbehandlingslösningar och det naturliga valet av partner för krävande och kvalitetsmedvetna kunder som vill ha optimala långsiktiga lösningar.

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats!
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för anställda som söker professionell och personlig utveckling och som uppskattar att arbeta med en hög grad av frihet under ansvar. Vår vardag baseras på acceptans och respekt för olikheter i varje medarbetares jobbfunktioner och i den enskilde medarbetarens yrke och individualitet.

 

VÄRDERINGAR

Vilka värderingar styr våra handlingar?

Kundvärde
Allt arbete vi gör ska bidra med värde för kunden.

Pålitlighet
Man kan ha förtroende för vad vi säger och vi tar ansvar för vad vi gör. Utmaningar kan uppstå när vi utför arbeten, vi lämnar inte uppdraget innan det är färdigt!

Respekt
Vi accepterar och respekterar mångfalden som grund för goda beslut och lösningar. Ömsesidig respekt och lojalitet ligger till grund för långvariga och nära relationer.

Vi respekterar att våra kunder har olika krav och det är vår uppgift att tillhandahålla den bästa möjliga lösningen.

 

Länkar