Kvalitetspolicy

Eurowater har som övergripande policy att skapa ett mervärde för kunden genom att tillgodose ett uttalat eller outtalat behov och förväntning.  Målsättningen är att få kunden att välja Eurowater som leverantör vid beställningar av reningsutrustning och lösningar inom vatten- och processrening.

Eurowater skall:

  • Ständigt arbeta för att tillgodose samt förstå kunders behov.   
  • Ständigt förbättra företagets rutiner genom ett aktivt arbete för att minimera fel och brister.  
  • Behandla förfrågningar på ett snabbt och tillmötesgående sätt. 
  • Hantera reklamationer på ett snabbt och effektivt sätt. 
  • Avsätta nödvändiga resurser för att säkerställa att arbetsuppgifter kan lösas med gott resultat och korta ledtider.
  • Erbjuda en god kundservice.
  • Kontinuerligt hålla sig uppdaterad för att uppfylla myndigheternas lagar och förordningar.
  • Ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

Senast uppdaterad: 180212.

 

Länkar