Gunnar Johansson går i pension - gärning talar mer än ord

Gunnar Johannson

Gunnar Johansson har nu pensionerat sig efter 40 år som VD på Eurowater. Han kan nu se tillbaka på en lång och framgångrik karriär som en pionjär inom miljörening samt processvattenrening.

I mitten av 70-talet sålde återförsäljare reningsanläggningar i Sverige. Kunder inom framförallt ytbehandlingsindustrin började vid den tiden efterfråga mer service och skräddarsydda anläggningslösningar. Koncernenen såg en möjlighet till merförsäljning och ett behov att etablera sig i Sverige. Eurowater AB startades därför 1976 av Gunnar Johansson och har varit en framgångssaga sedan dess. 

Under det inledande året hade Gunnar kontoret i sin bostad och verksamheten inriktades helt på service av de anläggningar moderbolaget sålt i Sverige. Företaget utvecklades efterhand till att även innefatta försäljning, vilket ökade behovet att anställa mer personal och införskaffa en ny lokal. Något år senare anställdes därför en sekreterare, en servicetekniker och företaget etablerade sig i ett litet kontor i Huskvarna.

Målsättningen var att med tiden minska beroendet av ytbehandlingsindustrin och expandera inom konventionell vattenbehandling. Detta och flera satsningar inom områden såsom t. ex. mönsterkortstillverkning, silveråtervinning vid foto- och röntgenbildsframkallning, fosfateringsanläggningar, elektroniktvätt och avfettning lyckades bra. Eftersom affärerna inom ytbehandlingsindustrin fortsatte att gå bra växte företaget stadigt med dessa nya applikationer. Dessa områden utgjorde under många år cirka 80 procent av omsättningen. Dessutom satsades det på Silex systemet och främst inom området batterivatten. Det utgör idag en stabil del av företaget. De senaste åren har försäljningen främst ökat inom området konventionella vattenbehandlingsanläggningar och framförallt inom membranteknik. 

Gunnars framgångsrecept har varit en långsiktighet och en vilja att alltid arbeta kundorienterat med kunden i fokus. En huvudregel är att inte komplicera saker i onödan. Det är enkelt att bygga något komplicerat, men svårare att lösa ett vattenproblem med enkelhet. Det ger mindre kostnader för kunden och enklare att handha samt underhålla. Ett annat framgångsrecept har varit att sälja repetitiva anläggningar, dvs anläggningar där mycket av arbetet redan är gjort och endast kräver små justeringar för respektive kund.

Gunnar har som sagt haft en framgångssaga. Eurowaters första bokslut var på 159 401 kr för åren 1976/1977 och en anställd. Bokslutet 2014/2015 toppnoterades omsättningen till cirka 54,5 miljoner på 22 anställda. Det betyder att omsättningen har ökat med mer än 300 gånger under åren med Gunnar som VD på företaget.

Vi på Eurowater tackar Gunnar innerligt för hans insatser för företaget, medarbetare samt kunder. Han kommer vara saknad på företaget och vi önskar honom lycka till i sitt nya liv som pensionär.

Eurowater medarbetare. Foto: Kindboms Fotoateljé.

Läs mer

 

Länkar