Ytbehandlingsindustri

Kosmetiska och tekniska skäl (t.ex. korrosionsskydd) är normalt anledningen till varför man utför ytbehandling på en produkt. En förutsättning för ett lyckat resultat är att ha både en effektiv och en tillförlitlig förbehandling av processvattnet.

Tidigare var galvanisk ytbehandlingsteknik (metall beläggning) mycket vanligt förekommande. Under de senaste åren har många ersatt denna typ av anläggningar med målningsanläggningar. Parallellt med detta skifte har även förbehandlingstekniken förbättras. Exempel på detta är inom korrosionsskydds- området (t.ex. fosfatering och kromatering). Både galvanisk ytbehandlingsteknik och målning kräver en bra förbehandling av processvattnet för att uppnå industrins kvalitetskrav. 

Reduktion av tungmetaller hos ett tillverkningsföretag inom området mikroelektronik. Reningen sker bl.a. genom att vattnet passerar ett multimedia filter och en selektiv jonbytare.

Brett utbud av anläggningar mot ytbehandlingsindustrin

Eurowater har ett brett utbud av anläggningar och lösningar som är direkt riktade mot ytbehandlingsindustrin. Jonbytesteknik, membrananläggningar och mekaniska filter är vanligt förekommande inom branschen.  Selektiva jonbytare är vanliga för att reducera metaller i avloppsvattnet. Denna typ av anläggningar fungerar ofta som ett polisfilter för att undvika att höga metallhalter når det kommunala VA-nätet.

Hög kvalitet och lägre kostnader 

En vatten- och processreningsanläggning från Eurowater ger förutom en hög kvalité på den ytbehandlade produkten även en lägre processkostnad. Byte av exempelvis processbaden är en betydande kostnad inom ytbehandlingsindustrin. En anläggning från Eurowater förlänger livslängden på processbaden och har ofta en kort payoff tid.

Expertis och erfarenhet 

Eurowater har en gedigen erfarenhet inom ytbehandlingsindustrin. Eurowater etablerades i Sverige år 1976 och har sedan starten varit tätt knuten till vatten- och processrening mot ytbehandlingsindustrin.

 

 

Läs mer

 

Länkar