Verkstadsindustri

Företag inom mekanisk tillverkning har stort behov av vattenbehandling. Pannvatten, sköljvatten, kylvatten, bakteriefritt vatten, samt vissa specialanläggningar för liner och avfettningsbad.

Demineraliserat vatten
Många tillverkare av skärvätska rekommenderar användande av demineraliserat vatten. Eurowater är experter på detta område och har levererat både jonbtyare och omvänd osmosanläggningar till verkstadsindustrin.

Mindre miljöavfall
Fördelarna med att använda avjoniserat vatten är många. Det ger bättre kylning och smörjning, längre livslängd på verktyg och skärvätskor, minimering av bakterietillväxt och korrosion, samt lägre miljökostnader.

IInstallation av nanofiltrering med en total kapacitet på 88 m³ / h. Råvattnet är ytvatten och har en hög halt av organiska ämnen. Vattnet används som kylvatten och processvatten vid framställning av skärverktyg.

Läs mer

 

Länkar