Tvätterier

Hjärtat i ett tvätteri är reningsverket som är avgörande för en optimal tvättanvändning. Inget rent vatten – ingen ren tvätt!

Syftet med vattenbehandling

I tvätterier, används vattnet i flera anslutningar, alla med syfte att förebygga hydratiserad lager, driftbekymmer och korrosion. Dessutom är syftet att säkerställa en ren och torr ånga och för att minimera förbrukningen av kemikalier. Om vattnet inte behandlas på rätt sätt, blir tvättmaskiner och värmepanna utslitna snabbare.

Tillämpning av vatten i tvättprocessen

Vatten används i själva tvättprocessen tillsammans med rengöringsmedel som vanligtvis består av tensider, komplexa bindemedel, enzymer, blekmedel, och dofter. Det är tensider som tillsammans med vatten löser upp och avlägsnar smuts. För att vattnet ska vara lämpligt som tvättvatten, är det nödvändigt att ta bort hårdheten. Det är hårdheten på vattnet som avgör hur mycket tvättmedel som bör doseras. I områden med hårt vatten måste tvättmedel överdoseras.
 

Syftet med att använda jonbytt eller avhärdatvatten är:

  • Minska förbrukningen av tvättmedel och på så sätt minimera miljöpåverkan
  • Förhindra beläggningar på värmeytor, som bildats som ett resultat av utfälld kalcium
  • Förhindra produktionsstopp på grund av kalkbeläggning
  • Motverka bildandet av fosfatslam som bildas genom utfällning av kaltvål
  • Avlägsnande av hårdhet i vattnet vilken försvårar tvättningen
Korrekt vattenbehandling garanterar längre livslängd för maskiner och pannor i tvätteriet.

Läs mer

 

Länkar