Textilindustrin

 

Ett antal processer inom textilindustrin innefattar vatten. Till exempel vatten som produceras för pannvatten, befuktning och sköljvatten som används vid behandling av textilier.

 

Användning av vatten i det våta processerna

 

Minimera miljöpåverkan


Syftet med vattenbehandling är bland annat att minimera miljöpåverkan, det vill säga användning av kemikalier, miljöfarliga ämnen, och mängden utsläppt avloppsvatten.
Sköljvatten används i våtbehandlingsprocesser, t.ex. förbehandling, färgning, tryckning och efterbehandling av textilier. Under förbehandling, är de oönskade ämnen, som lades till textilier i tidigare produktionsprocesserna urblekta. När färg och tryckta textilier tvättas bör avhärdatvatten användas för att nå bästa resultat. Slutligen är det överskott på ämnen från färgning och tryckning bortsköljda.

Textilindustrin är en stor konsument av vatten. Således är korrekt vattenbehandling viktig för att uppnå bästa resultat för den slutliga produkten, processen, miljön och ekonomin.

Läs mer

 

 

Länkar