Sjukhus och laboratorier

Double-pass RO med flöde på 0,5 m³/h.

Sjukhus, laboratorier och farmaceptisk industri är stora användare av vattenbehandlingsanläggningar. Denna typ av förbrukare behöver ett vatten med stor renhet till sina autoklaver, destilationsapparater, filtrering, diskmaskiner, dialys, farmaceptisk produktion, dental och många speciella applikationer.

Men också för sekundära uppgifter såsom pannvattnet och storkök finns en stor efterfrågan på pålitlig vattenbehandling.

Många krav - Olika lösningar
Eurowater har tillverkat vattenbehandlingsutrustning för en mängd projekt inom hälsosektorn och de flesta sjukhus har våra utrustningar. Dubbel-pass RO är en ny produkt som har blivit mycket populär på grund av den fina kvaliteten vattnet får när det är dubbelbehandlat.

Referenser
Förutom sjukhus och laboratorier, finns också referenser från den marknaden och ett antal av de mest välkända tillverkare av läkemedel. Dubbel-pass RO omfattas av både europeisk och amerikansk standard.

Läs mer

 

Länkar