Livsmedelsindustri

Slakterier, mejerier, livsmedelsindustrier, proteinfabriker, bagerier, bryggerier, destillerier, behöver alla processvatten av hög kvalitet.

Kylvatten, sköljvatten och ånga är andra exempel på krav inom branschen där ytterligare rening av vattnet i ett eller flera steg är nödvändigt.

Unika lösningar

Vi erbjuder rådgivning rörande konstruktion och systemets sammansättning, val av material.

Livsmedelssäkerhet

Korrekt vattenbehandling bidrar till livsmedelssäkerhet och sålunda även hälsotillståndet i samhället som helhet.

 

Isolerad avhärdningsanläggning för tillverkning av 100 m³ / h avhärdat vatten för sekundära applikationer i ett stort danskt slakteri.

Läs mer

 

Länkar