Laboratorier

Laboratorier behöver rent vatten för glastvättning, analyser, autoklavering, vattenbad.

För att leverera vattenbehandling till laborationer, måste leverantören ha en fördjupad kunskap och förståelse för användningen av laboratorieanalyser eftersom tillämpningsområden varierar liksom de särskilda kraven för vattnets kvalitet och renhet. I huvudsak är det bara demineraliserat vatten som används. I stor utsträckning beror valet av vattenbeahndlingsutrustning på farmaceutiska behov samt validering och dokumentation. Oftast är vattenkvaliténs parametrar: önskad konduktivitet (µS / cm), innehåll av organiskt material och innehåll av mikroorganismer.

Processvatten till lab klassificeras som: 
  • Allrengöringsmedel vatten (ASTM typ 3, glastvätt, diskmaskiner, analyser, autoklaver)
  • Vatten för specifik användning i laboratorium (ASTM typ 2, analyser och diskmaskiner)
  • Ultrarent vatten för analyser och tester (ASTM typ 1, analyser, pilot-och uppskalning)

Eurowater erbjuder Silex och EUREX jonbytarsystem för produktion av demineraliserat vatten med hög kvalitet med konduktivitet under 0,1 µS/cm. Det användarvänliga jonbytessystemet Silex regenereras lokalt på Eurowater:s fabrik istället för på installationsplatsen, medan Eurexmassan byts på installationsplatsen. Demineraliserat vatten med hög kvalitet och lågt innehåll av organsikt material och mikroorganismer för laboratorier med stor vattenförbrukning. För lab med stor vattenkonsumtion, kan Eurowater erbjuda ett komplett vattenbehandlingssystem som består av avhärdning, double-pass RO, EDI samt polisher med jonbytare, UV-desinfektion, och sterilfilter. För att få ett komplett system av denna typ, måste rörsystemet byggas för cirkulation och inga blindtarmar får finnas. En double-pass RO ger dubbel säkerhet när det gäller tillväxt av baktierier enligt pharmacopoeia. Som en bonus fås en konduktivitet som ligger på ca 1 µS/cm och en eventuell polisher får lång livslängd mellan byte av jonbytarmassa. Konduktiviteten till ett laboratorie kan bli så låg som 0,055 µS/cm eller 18 Megaohm.

Högrent demineraliserat vatten till laborationer med större vattenförbrukning

För laboratorien med stor vattenförbrukning erbjuder EUROWATER ett komplett reningsverk bestående av avhärdning, en dubbel-pass omvänd osmos (DPRO), EDI (elektrodionisering), polering med jonbytare, UV-bestrålning samt sterilfilter. Att uppfylla de reningskrav av denna typ är det nödvändigt att rörystemet byggs med cirkulation och att inga döda ändar finns. En dubbel-pass RO ger dubbel säkerhet mot bakterier. En annan fördel är att konduktiviteten blir lägre ca 1 microsiemens och det innebär att kapaciteten på efterföljande filter blir större. Konduktiviteten på laboratorievattnet kan vara så låg som 0,55 µS/cm eller 18 megaohm.

Rörsystem

EUROWATER erbjuder rörsystem av alla kända standard material (PVC, PP, PVDF, AISI 316L rostfritt stål). Vi kan därför uppfylla kraven i de flesta laboratorier.

Validering

Alla EUROWATER reningsverk levereras med standard validerings program och standard dokumentation. Vi kommer dock att ge dig just den dokumentation du behöver.

Erfarenhet och engagemang

EUROWATER har stor erfarenhet av vattenbehandling till labb och vi kommer att förse dig med kompletta lösningar som täcker just dina behov. Våra erfarna ingenjörer kommer att förse dig med rådgivning, dimensionering, dokumentation samt installation av anläggningen.

Läs mer

 

Länkar