Läkemedelsindustri

IInom läkemedelsindustrin, spelar vatten en del av själva produkten, i produktionsprocessen, och för rengöring. Därmed är kraven på vattnets kvalitet hög.

Inom läkemedelsindustrin, utgör vatten en del av själva produkten, produktionsprocessen samt rening. Sammantaget ställer det stora krav på vattenkvaliteten. Kommunalt vatten är otillräckligt eftersom vattnet innehåller salter, organiska ämnen, partiklar och mikroorganismer som förorenar eller förstör produkten och processesen. Processvatten för läkemedelsindustrin måste vara av hög kvalitet och samtidigt uppfylla de krav.

Eurowater håller sig à jour med utvecklingen inom kravspecifikationer för läkemedelsindustrin. Vi fokuserar på att ge våra kunder professionell rådgivning och muntlig rådgivning för att säkerställa rätt val av vattenbehandlingsutrustning.

Avhärdat och demineraliserat vatten används i många processer för att säkerställa en enhetlig vatten kvalitet på slutprodukten och för att underlätta den slutliga valideringen.

Ändamålsenlig behandling

Salter, partiklar, organiskt material, humus och mikroorganismer avlägsnas genom membranfiltrering. Som en extra försiktighetsåtgärd mot mikroorganismer, kan UV desinfektions enheter och sterilfilter installeras.

Rörsystem

Läkemedelsindustrin ställer höga krav på både utrustning och tillbehör av rörledningssystem för industrins processvatten. Rätt konstruktion är avgörande för kvaliteten på slutprodukten.

Validering

Alla Eurowater vattenreningssystem levereras med standard valideringsprogram och dokumentation. Dokumentationen kommer att vara individuellt anpassad.

Kundanpassade lösningar och optimal ekonomi

Eurowater är leverantör av kompletta lösningar för vattenbehandling till läkemedelsindustrin. Våra erfarna ingenjörer hjälper dig att bygga det optimala vattenrening baserad på sådana uppgifter som produkt ansökan, livslängd, ekonomi och miljöprofil. Korrekt vattenbehandling bidrar till att hålla optimal kvalitet och utseende på dina produkter.

Läs mer

 

Länkar