Kraftvärmeverk

Spädvatten för högtrycks-ångturbin. Vattenkvaliteten håller VGB riktlinjer för vatten för ångpannor med tillåtet arbetstryck på mer än 68 bar.

Vattenbehandling för värmeverk är ett av Eurowaters nyckelområden. Korrekt vattenbehandling säkrar en problemfri drift med optimal ekonomi. Programmet består av spädvatten till kraftvärmeverk, späd- och cirkulationsvatten för värmeverk samt vattenbehandling av rökgaskondensat.

Design
Vid val av rening krävs kunskap från en lång rad parametrar som varierar från projekt till projekt. Kunnigheten inom dessa parametrar, har den erfarne Eurowater teknikern som hjälper dig att välja rätt anläggning.

 

Internationell erfarenhet
Eurowater levererar vattenbehandling för värme- och kraftverk över hela världen. Vi erbjuder dig rådgivning och installation av anläggningar på en hög teknisk nivå inklusive PLC-styrning.

Läs mer

 

 

Länkar