Kemikalieindustri

Komplett vattenbehandling för tillverkning av pannvatten och processvatten. Lösningen är helt silikonfri vilket är ett krav från våra kunder.

I nästan all typ av kemikalietillverkning är vatten en huvudråvara eller del av produktionsprocessen.

Kemikalieindustrin har en stor och omfattande verksamhet som innefattar exempelvis produktion av baskemikalier, lantbrukskemiska produkter (t.ex. bekämpningsmedel), färg, lack, såpa, rengöringsmedel, parfymer, hår schampo, farmaceutiska råvaror med mera.

Vattenkvalitén från kommunala vattenverk är ofta helt otillräcklig för kemikalieindustrin. Exempelvis kan oorganiska salter i vattnet påverka tillverkningsprocesserna negativt och i värsta fall förstöra slutprodukten.

Vanligtvis används ett vatten som både är avhärdat och demineraliserat för att minimera kvalitetsproblem hos kemiska vätskor. Detta säkerställer också att produkten har rätt sammansättning, utseende och minimerar utfällningsproblem. Utfällningsproblemen minimeras även vid en större termisk påverkan.

Vi på Eurowater har en gedigen och mångårig erfarenhet att arbeta i tätt samarbete mot kemikalieindustrin. Det innefattar exempelvis behandling av processvatten, dricksvatten, kylvatten, sköljvatten, pannvatten etc. Kontakta gärna oss på Eurowater om du har frågor.

 
Processvatten för kosmetikaindustrin. Lösningen består av en avhärdningsanläggning, en omvänd osmos anläggning i rostfritt stål AISI 316, och en EDI-anläggning. Alla anläggningar är hetvattensanitärbara.

Läs mer

 

Länkar