Jordbruk och trädgårdsverksamhet

Fyra tryckfilteranläggningar för filtrering av grundvattnet. Vattnet används för bevattning i växthus.

Jordbruks- och trädgårdsverksamheter har ofta en mängd krav på sitt vatten och som varierar beroende på tillämpningsområde. Vanliga tillämpningsområden kan exempelvis vara; dricksvatten för människor och djur, tvätterier, rengöring av mjölkningssystem, befuktning i svinhus och bevattning för växthus. En dålig vattenkvalité kan skapa en mängd olika problem för människor, djur och övrig verksamhet. Exempel på problem är en eventuell bakteriell tillväxt i sanitär utrustning, höga tungmetallshalter och en missfärgad tvätt. Tilltäppta rör och munstycken är vanliga tecken på att vattensystemet kräver åtgärder.

Vattenanalys
En inledande vattenanalys görs för att bedöma vattenkvalitén och eventuella åtgärder. Vattenanalysen kan utföras av Eurowaters eget laboratorium eller av ett externt ackrediterat laboratorium.

Specifika investeringar
Eurowater har ett brett produktsortiment, stor lagerhållning och en gedigen erfarenhet inom området vatten- och processrening. Anläggningarna är kompakta, driftsäkra och har en god driftsekonomi. Detta möjliggör optimerade och kundanpassade lösningar för Ert behov.

Läs mer

 

Länkar