Glasindustri

Vattenrening för glastvättsanläggningar

Kontinuerlig utveckling av nya glastyper och tvättprocesser ställer höga krav på vattenbehandlingen. Beroende på projektet, krav på pH-värdet och salthalten i tvättvattnet görs en analys. Dessutom måste mekaniska orenheter avlägsnas och innehållet av bakterier och organiska ämnen i vattnet skall hållas så låg som möjligt

Spädvatten och vattenåtervinning

Demineraliserat spädvatten kan antingen produceras genom jonbyte eller genom omvänd osmos. Vi anpassar lösningar efter dina behov.

Vid stor vattenförbrukning och höga vattenkostnader är det en fördel att använda utrustning för att recirkulera sköljvattnet.

Vattenbehandling för återvinning av sköljvatten som består av en avhärdningsanläggning, omvänd osmos anläggning, tryckfilter, påstryckfilter och aktivt kolfilter.

Beroende på projektets art, kan recirkulationsanläggningen anpassas då den omfattar påstryckfilter, kolfilter, sandfilter och UV-anläggning.

Internationell erfarenhet

I nära samarbete med både maskinleverantörer och tillverkare av isolerglas, har Eurowater hållit ett nära samarbete med utvecklingen inom glastillverkning. Särskilt genom kollegor i Tyskland, Österrike, Belgien, Polen, Tjeckien, och Slovakien, har vi fått stor erfarenhet med vatten för glastvätt. Vi är beredda att möta vilken efterfrågan som helst inom glas branschen .

Kompakt reningsanläggning speciellt utvecklad för glasindustrin - gör makeup vatten och sköljvatten för återvinning. PLC kontrollerad.

Läs mer

 

Länkar