Elektronikindustrin

Det är ett faktum att vatten kan transportera elektrisk ström. Detta gäller även för dricksvatten. En effektiv vattenrening kan minska konduktiviteten till ca 0,055 mikrosiemens/cm. Detta är den teoretiskt lägsta nivå som kan uppnås. Vid framställning av elektroniska komponenter, är det nödvändigt att använda vatten av mycket hög kvalitet.

Anpassning till kraven
Eurowater har utvecklat ett koncept för projekt inom elektronikindustrin. Lösningarna är anpassade till kraven för den enskilde kunden. När det gäller val av material till anläggningen och rörsystem, uppfyller vi kraven för den här branchen.

Kunnande
Vi har stor kompetens på att leverera vattenbehandlingsanläggningar som används i samband med produktion av optisk fiber, tex kretskort m.m. Eurowater är ledande på dessa områden.

Lösning för processvatten. Delar av rörsystemet är gjord av PP-n kännetecknas av stort motstånd mot vissa desinfektionsmedel och kemikalier. Kopplingarna är gjorda med BCF svetsning teknik vilket eliminerar risken för bakterietillväxt.

Läs mer

 

Länkar