Vattenverk

Eurowater har över 2500 referensanläggningar och 300 pågående serviceavtal. Erfarenheten och kunskapen är därför stor inom vattenreningsområdet. Vi erbjuder kunderna långsiktiga och tillförlitliga lösningar med god service samt snabba leveranser.

Vattenverk som förser 2200 hushåll (740 m3/dygn) med vatten. Anläggningen reducerar järn och mangan med 2 tryckfilter av typen TFB 100.


Vattenbehandling

Grundvatten har tidvis låga syrehalter och förhöjda mängder järn, mangan samt koldioxid. Detta kan leda till en mängd olika oönskade konsekvenser. Genom en god vattenbehandling skapas ett vatten som är hälsosammare, drickbart och även minimerar en rad tekniska problem (t.ex. igensättning, aggressivt vatten etc.).

Vattenbehandlingstekniken varierar beroende på faktorer som t.ex. vattnets inkommande kvalité, tryck, flöde, ekonomi, kvalitetskrav och användningsområde. Tryckfilter, mekaniska filter, avluftare, avgasning, membranteknik, UV och EDI är exempel på anläggningar som kan skräddarsys efter behov.     

Vattenreningsteknik med tryckfilter är exempelvis vanligt förekommande hos många av våra kunder. Det beror att tryckfilteranläggningarna är tillförlitliga och lätt går att anpassa till olika vattenkvaliteter. Beroende på fyllningsmassa kan en sådan anläggning reducera de flesta ämnena ur ett dricksvatten. Fyllning med aktivt kol kan reducera t.ex. många läkemedel, PFOS, bekämpningsmedel, fritt klor och organiska föreningar. Används istället NevtracoÒ, DemantexÒ eller Magnodol kan järn, mangan och aggresiv kolsyra reduceras. Genom att använda olika jonbytarmassor kan vattnet reduceras på tungmetaller (tex. Arsenik) eller minska vattnets hårdhet. En tryckfilteranläggning kan därför lätt skräddarsys till specifika tillämpningsområden och önskemål.

 

Eurowater vattenverk
Nedan beskrivs funktionen för en tryckfilteranläggning. I exempel anläggningen behandlas grundvatten.

(1)       Råvatten/grundvatten
            Grundvattnet pumpas direkt till tryckfilteranläggningen ifrån grundvattenkällan.

(2)       Oxidation och filtrering
Görs exempelvis för syresätta grundvattnet, fälla ut järn och mangan samt reducera eventuellt svavelväte. 
 
(2A)    Tryckfilteranläggning 
Anläggningen dimensioneras beroende på bl.a. råvattnets kvalite samt krav på flödeshastighet samt slutlig kvalitet. Se gärna text ovan angående möjligheter med tryckfilterteknik.
 
(2B)    Fläkt och sköljpump för backspolningsvatten
Ämnen som samlas i tryckfiltret avlägsnas under backspolningen. Hur ofta backspolningen skall ske, backspolningsintensitet och tid anpassas till den aktuella anläggningens specifika förutsättningar
 
(2C)    Syresättningsutrustning
            Består av en kompressor och ett luftkontrollsystem.
 
(3)       Renvattentank
En renvattentank är placerad efter tryckfiltret och fungerar som en buffert vid tidsvarierat behov av renvatten.   
 
(4)       Distribution av renvatten
            En frekvenstyrd pumpstation används för att distribuera vattnet till konsumtion.
 
(5)       Styrning av anläggning (SRO/PLC)

 

Ett centralt och automatiskt kontrollsystem övervakar, kontrollerar samt reglerar vattenreningsprocessen. 

Läs mer

 

Länkar