Reduktion av svavelväte och metan

Både svavelväte och metan bildas genom en bakteriell nedbrytningsprocess av organiska ämnen under syrefattiga förhållanden. Båda ämnena är vanliga i grundvatten och kan ge upphov till en mängd problem i vattenreningsprocessen. Även en liten mängd av dessa gaser kan försämra efterföljande vattenreningsprocesser. Exempelvis kan närvaro av dessa gaser försvåra avlägsningen av järn och ammonium. De för även med sig olika typer av bakterier som kan ge upphov till igensättning av filter (biofilm) och även resultera i att mängden tillgängligt syre reduceras i vattnet.

Tryckfilteranläggningar

En kraftig oxidation av vattnet är ofta de mest effektiva metoden att avlägsna svavelväte och metan. Ett bra sätt att utföra denna oxidation av vattenströmmen är genom att använda en tryckfilteranläggning med lufttillsättning. Läs gärna mer under rubriken ”tryckfilteranläggningar”.  

Kontakta gärna Eurowater vid eventuella frågor.

En komplett vattenreningsanläggning för avgasning av svavelväte, avgasning av metan samt reduktion av järn, mangan och ammonium. Flödet för anläggningen är cirka 20 m3/h.

Läs mer

 

Länkar