Reduktion av sulfat, klorid och sulfid

Sulfat, klorid och fluorid är vanligt förekommande ämnen i grundvatten. Det tekniska gränsvärdet för sulfat är 100 mg/l och kan ge upphov till korrosion på tex. rörledningar samt betong. Högre halter av sulfat kan även ge smakförändringar på vattnet och ge upphov till diarré hos känsliga barn. Stigande temperatur och ökade kloridkoncentrationer ökar risken för korrosionsangrepp på tex. rostfritt stål. Koncentrationer över 100 mg/l bidrar till vattnets aggressiva egenskaper och över 300 mg/l ger klorid smakförändringar. Vid koncentrationer över 50 mg/l är det stor chans av att kontaminerat salthaltigt vatten har nått grundvattnet (tex. från avlopp, deponi eller vägsalt). Hög konduktivitet kan också bero på höga kloridvärden. Fluorid förekommer i varierande koncentrationer i grundvatten och kan förekomma i högre koncentrationer i djupborrade bergsbrunnar. Vattnet är otjänligt enligt SLVFS 2001:30 över 1,5 mg/l och vid koncentrationer över 6 mg/l finns ökad risk för benskörhet. Riktlinjerna för fluorid i dricksvatten är 0,8-1,3 mg/l och beror främst på fluorids karriesskyddande förmåga.

Vattenbehandling

Sulfat, klorid och fluorid kan reduceras med membranteknik. Samtliga av dessa ämnen kan reduceras både med omvänd osmos och nanofiltrering. Val av teknik beror exempelvis på önskad halt i det behandlade vattnet, energi konsumtion och det inkommande vattens kvalitet. Delströmsfiltrering utförs i vissa fall när koncentrationerna endast skall reduceras till något lägre nivåer. En fördel är att anläggningen kan designas med färre membran. Det leder till en mindre anläggning, minskad energiförbrukning och en reducerad investeringskostnad. Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.

Nanofiltreringsanläggning (NF L3-24) för reduktion av exempelvis sulfat i ett vattenverk. Flödeshastighet är cirka 24 m³/h.

Läs mer

 

Länkar