Reduktion av mikroorganismer

Mikroorganismer är ett samlingsnamn för små encelliga eller flercelliga organismer som t.ex. bakterier, virus, alger och svampar. De kan ge upphov till vattenburen smitta och är därför hårt reglerande i dricksvatten. Mikroorganismer kan även ge en mängd problem i den specifika vattenanläggningen. Lukt, mikrobiell korrosion, slam, beläggningar och igensättningsproblematik är några exempel på konsekvenser av en okontrollerad mikrobiell tillväxt. Exempelvis kan också mikrobiella biofilmer orsaka en försämrad energiöverföring i kylvattensystem. En annan konsekvens kan vara oönskad biofouling i RO system. Det kan resultera i en minskning av membranets permeatflöde och en ökad energiåtgång för pumpen.

Det är krav på att ett ackrediterat laboratorium skall utföra en mikrobiologisk analys för dricksvatten. Två vanliga analysparametrar är test av odlingsbara bakterier vid 22 °C och 37 °C. Odlingsbara bakterier vid 22 °C indikerar påverkan från jord och vatten samt ger ett bra generellt mått på det totala antalet bakterier. Det är främst bakterier som inte har ett fekalt ursprung. Antalet odlingsbara bakterier vid 37°C kan vara ett mått på antalet sjukdomsframkallande bakterier (patagoner).

Vattenbehandlingsmetoder

En UV anläggning kan exempelvis användas för att reducera antalet mikroorganismer i ett vatten. Det är en reningsmetod som använder sig av ultraviolett strålning (UV) för att döda bakterier. En stor fördel med UV jämfört med andra metoder är att den inte kräver kemikalier för desinfektion och att det är en enkel att sköta.

Desinfektion med UV kan användas på det flesta typer av vatten. Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.

UV anläggningen producerar 5 x 500 m³/h desinfekterat vatten. Anläggningen har 5 x Wedeco BX 1800 (lågtryckslampa)

Läs mer

 

Länkar