Reduktion av järn och mangan

Järn och mangan i dricksvatten är främst ett teknisk och estetiskt problem för vattenanläggningar. När järn och mangan exponeras för t.ex. luft fälls dessa ämnen ut och skapar en röd eller brunsvart färg på vattnet. Tvätt och sanitetsporslin kan missfärgas och leda till problem hos dricksvattenkonsumenten. Ur teknisk synpunkt kan höga halter leda till igensättningsproblem av rör och i andra delar av dricksvattensystemet. Smaken på vattnet är ofta metallisk.

Järn- och mangan i vatten behöver oxideras för att kunna fällas ut som ett filtrerbart material. Detta kan göras med luft/syre eller andra kraftigare oxidationsmedel. Ett tryckfilter (sandfilter) fyllt med en katalytisk massa och kis kan användas för att fånga dessa fasta ämnen. Nevtraco är en massa som används för att reducera järn och är pH höjande. För att reducera mangan används istället Demantex.
 
Reduktion av järn- och mangan med 2 tryckfilter av typen TFB 20. Kapaciteten är cirka 20 m3/h och förser 80 hushåll med dricksvatten.


Erfarenhet och expertis

Eurowater har en lång erfarenhet och bred kompetens som leverantör av tryckfilteranläggningar för att t.ex. reducera järn- och mangan. Eurowaters tryckfilteranläggningar har en lång livslängd och kan erbjudas i en mängd olika utformningar och flöden.

Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor. 

 

Läs mer

 

Länkar