Reduktion av ammonium

Ammonium i dricksvatten är vanligtvis ett tecken på mikrobiologisk aktivitet. Organiska kväveföreningar (t.ex. humus) bryts ned av mikroorganismer och övergår till ammonium (NH4). Förhöja halter kan också orsakas av kontaminering ifrån gödningsmedel eller ha ett naturligt geologiskt ursprung. Höga halter (>1,5 mg/l) av ämnet kan indikera på vattenburen smitta. Det är vanligt i syrefattiga vatten som innehåller organiska kväveföreningar.

För att reducera ammonium ur dricksvatten används vanligtvis ett tryckfilter med syresättning. Fyllningen består av ett kalciumbaserat ämne och kis.

Kunskap och expertis

Eurowater har en lång erfarenhet att reducera ammonium ifrån dricksvatten.

Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor. 

Ammoniumreduktion med tryckfilter. En oxidationsprocess omvandlar ammonium till nitrit och vidare till nitrat och kvävgas.

Läs mer

 

Länkar