Reduktion av aggressiv kolsyra

Kolsyra återfinns ofta i råvatten och i områden med kalkfattig jord. Bristen på kalcium leder till att det inte sker en neutralisation av den lösta koldioxiden. Konsekvensen bli att pH sjunker. Den bildade kolsyran är aggresiv och kan leda till korrosion på tex. betong, rörsystem samt varmvattenberedare av svartstål. Korrosionsprodukterna gör vattnet grumligt och rött av rost samt ockra.

Magnodol – neutralisation av aggressiv kolsyra

Aggresiv kolsyra kan neutraliseras i en tryckfilteranläggning med hjälp av det kalkbaserade filtermaterialet Magnodol. Magnodol höjer pH och hårdheten samt ökar vattnets buffertkapacitet (alkanitet). I särskilda fall kan även aggressiv kolsyra avlägsnas genom avgasning.

Se mer information under fliken jonbytarmassor/fyllnadsmaterial och om tryckfilteranläggningar.  

Magno-Dol l

Läs mer

 

Länkar