Rent dricksvatten

 

För att få ett godkänt dricksvatten har flertalet ämnen olika kriterier och gränsvärden. Exempel på ämnesgrupper med krav är naturliga oorganiska salter, organiska föreningar (t.ex. humus), partiklar, lösta gaser och mikroorganismer. Det finns även en mängd andra krav för att uppnå rätt vattenkvalité och säkerställa en tillförlitlig produktion av dricksvatten.  Kraven gäller reningsanläggningens utformning, hur anläggningen hanteras samt även hur den underhålls.

Livsmedelsverkets regelverk SLVFS 2001:30 (föreskrift om dricksvatten) är en dricksvattenföreskrift som bygger på EG-direktivet 98/83/EG. För enskilda anläggningar (t.ex. egen borrad brunn) finns även livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Eurowater anläggningar
En vanlig metod att avlägsna ämnen (t.ex. järn och mangan) i vatten är genom oxidation. Genom att oxidera t.ex. järn och mangan fås en utfällning som på ett enkelt sätt kan avskiljas genom filtrering. Denna oxidation kan göras på många sätt som t.ex. med kemikalier eller syre. Kemikaliedoseringen kan minimeras i tryckfilteranläggningar genom att använda lufttillsättning. Läs gärna mer under rubriken ”tryckfilteranläggningar”. Se även UV anläggningar för desinfektion av mikroorganismer.

Kontakta gärna Eurowater vid eventuella frågor om anläggningar och lösningar till eventuella vattenproblem.

Läs mer

 

Länkar