Mindre vattenverk

För många jordbruk, samfälldigheter och företag finns det svårigheter att ansluta sig till ett kommunalt vattenverk. Eurowater har en mängd vattenreningslösningar för att skapa ett kvalitativt dricksvatten eller processvatten från en ytvatten- eller grundvattentäkt.

Vattenbehandlingsmetoder

För att kunna bestämma den korrekta vattenbehandlingsmetoden för vattnet är det viktigt att utgå ifrån en aktuell vattenanalys. Det beror på att vattenkvalitén kan variera mycket mellan olika vattenkällor. En tryckfilteranläggning är en bra lösning för att reducera oönskade ämnen ur ett dricksvatten. För behov upp till 12 m3/h är tryckfilterna NS (manuell backspolning) och NSB (automatisk backspolning) ett bra val.

Det finns en rad olika fyllningsmassor till anläggningarna beroende på vad som skall reduceras. Nevtraco reducerar järn och ammonium, Demantex mangan och Magnodol aggressiv kolsyra. Genom att använda andra typer av fyllningsmassor kan t.ex. vattnet även reduceras på tungmetaller (Euroxide E33 - Arsenik) eller minska vattnets hårdhet.

Höga järnhalter kan t.ex. innebära en röd tvätt, missfärgningar i tvättställ och dålig smak (metallisk). Har vattnet svarta utfällningar eller färgar tvätten gul är ofta mangan orsaken. Uppvisar rör och installationer korrosiva angrepp kan aggressiv kolsyra finnas i vattnet. Ammonium kan t.ex. ge smak och dålig lukt till vattnet. Är vattnet väldigt hårt skapas vita beläggningar som är synligt framförallt vid förhöjda temperaturer. Förhöjda halter av arsenik är däremot svårare att upptäcka. Detta beror på att arsenik saknar lukt, smak och färg och kan därför endast påvisas i en vattenanalys.

Komplement till tryckfilteranläggningar

Har vattnet mycket bakterier och andra mikroorganismer är en UV anläggning ett bra komplement till en tryckfilteranläggning. Det är en reningsmetod som använder sig av ultraviolett strålning (UV) för att döda mikroorganismer och har dessutom fördelen att den inte kräver kemikalier för desinfektion.
 

Delströmsfiltering med membranteknik

Ibland kan en tryckfilteranläggning kompletteras eller ersättas med delströmsfiltering och membranteknik. Denna teknik kan exempelvis vara ett bra val vid förhöjda koncentrationer av fluorid.

Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.
Manuellt- (NS) och automatiskt (NSB) tryckfilter

Läs mer

 

Länkar