Ett rent vatten är en förutsättning för god hälsa

Eurowater har allt sedan starten år 1936 varit synonymt med en hög kvalitet och ett stort kunnande inom området vattenrening. Eurowater har alltid haft ett tätt samarbete till kunder, följt förändringar inom lagstiftning och ständigt varit uppdaterade av nya tekniska lösningar inom området. Vi installerar kontinuerligt nya vattenverk åt kunder och använder den erfarenheten till att uppdatera äldre anläggningar. En lång erfarenhet och en stor kunskap skapar goda förutsättningar för Eurowater att lösa industrins och samhällets problem inom vattenrening.

Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor. 
 
Ett vattenverk för järn- och manganreduktion med en flödeskapacitet på cirka 20 m3/h. Anläggningen består av två TFB 20 tryckfilter, lufttillsättning, frekvensstyrda pumpar och en central PLC styrpanel med pekskärm och ethernet kommunikation.
 

Rent dricksvatten

Ett grundvatten innehåller en rad ämnen som kan leda till oönskade problem för vattenverk, samfälldigheter och industrier. Det kan exempelvis vara höga halter av naturliga salter, organiska ämnen, partiklar, lösta gaser och mikroorganismer.  Läs gärna mer om de olika vattenlösningarna för dricksvatten under fliken ”Rent dricksvatten”.

 

Vattenverk

Eurowater erbjuder kompletta lösningar för alla typer av privata och offentliga vattenverk. Läs gärna mer under fliken ”vattenverk”.

 

Enskild dricksvattenförsörjning

För många jordbruk, samfälldigheter och företag finns det svårigheter att ansluta sig till ett kommunalt vattenverk. En lösning kan vara att använda grundvatten ifrån en borrad brunn. Läs gärna mer under fliken ”mindre vattenverk” och under LÄS MER rubriken ”Råd om enskild vattenförsörjning”. 

Läs mer

 

 

Länkar