Disclaimer

Eurowater AB (nedan kallat Bolaget) tillhandahåller denna webbplats för information och ändamål tjänsten enbart. I juridiska termer Därför har ingen som helst koppling mellan webbanvändare och Bolaget har ingått. Vi rekommenderar inte agera på någon information på denna webbplats på egen hand utan att först söka personlig assistans från bolaget. Även om vi alltid strävar efter att tillhandahålla aktuell information, programvara och andra tjänster, kan trots detta webbplatsen innehålla fel och utelämnanden som vi härmed avsäger oss allt juridiskt ansvar för. Således är all information på denna webbplats tillhandahållen utan några garantier för den del av bolaget.

Av detta följer att bolaget inte kan hållas ansvariga för eventuella förluster eller kostnader för hårdvara, mjukvara eller datafiler eller några delar därav som härrör från användningen av denna webbplats. Bolaget lämnar därför inga som helst garantier för information och tjänster, oavsett om bolaget eller på uppdrag av bolaget, helt eller delvis, inklusive gratis nedladdningar, kommer att uppfylla dina krav eller kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller utan fel, eller vad webbplatsen eller de servrar som används av Bolaget är fria från virus eller buggar eller är fullt fungerande och korrekt.

Bolaget äger rätt till domännamn kända som:

 

silhorko.dk, silhorko.com, silhorko.no, eurowater.com, eurowater.eu, eurowater.dk, eurowater.no, eurowater.se, eurowater.de, eurowater.at, eurowater.ch, eurowater.sk, eurowater.cz, eurowater.pl, eurowater.be, eurowater.nl, eurowater.hu, eurowater.fi, eurowater.ru, eurowater.asia, eurowater.cn, eurowater.es, eurowater.fr, eurowater.ro, eurowater.biz, eurowater.net, eurowater.info, eurowater.co.uk, eurowater.ua

liksom de upphovsrätter av någon information som finns under nämnda domännamn i enlighet med den danska upphovsrättslagen är inte ett uttryckligt undantag görs. Upphovsrätten innefattar allt material publiced ​​i hemsidan, eller inte senare tas bort eller ändras.

 

Det är tillåtet att fritt kopiera material från webbplatsen, vare sig som elektroniska kopior eller utskrivna kopior, under förutsättning att bolaget nämns vid namn som källa. Varje förändring eller förvrängning av innehåll som helst inte är tillåtet.

Tillstånd vidare beviljas för att skapa länkar, inklusive djupa länkar, till webbplatsen under förutsättning att sådan länkning sker direkt till den adress i bolaget där hela webbmiljö för bolaget bibehålls.

 

De enda innehåll om vars användning bör du kontakta företaget är varumärkesskyddade Silhorko / Eurowater logotyper.

SILHORKO-EUROWATER A/S
Aarhusvej 79, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Denmark
CVR 39 17 65 13
Phone: +45 87 93 83 00