Hedersmedlem i Matarvattensektionen

Eurowaters pensionerade medarbetare Conny Alsén är som första någonsin utsedd som hedersmedlem i Matarvattensektionen. Matarvattensektionen bildas år 1987 och är en ideell förening för att sprida kunskap och nyheter inom branschen för matar- och kylvattenrelaterade frågor.

Conny har varit aktiv styrelseledamot mellan åren 2003-2015.

Alla på Eurowater är stolta över det arbete och de insatser Conny gjort i Matarvattensektionen under många år. Utöver detta tackar Eurowater Matarvattensektionen för den hedrande utnämningen.

 

 

Läs mer

 

Länkar