Vattenbehandling för ångpannor och ångturbiner

Driftsäkra och pålitliga anläggningar med senaste vattenreningstekniken.

Vattenreningsanläggning för Facebook i Luleå

Hög kvalitativt vatten för luftbefuktning av serverhall

Vattenrening sedan 1936

Eurowater har många års erfarenhet av utveckling och tillverkning av vattenreningssystem. Anläggningarna har en lång livslängd, hög driftsäkerhet och ett minimalt behov av underhåll. Vår styrka är tekniskt kunnande, engagerade medarbetare och bra materialval. Vi garanterar kvalitet och prestanda!

 

Kvalitetsledningssystem ISO 9001
EUROWATER AB uppfyller kraven i den internationellt erkända standarden ISO 9001:2008. Certifikatet bevisar att vårt kvalitetsledningsystem har blivit godkänt och överensstämmer med denna standard.

 

  

Batterivatten av högsta kvalitet
Silex- och Eurex systemen erbjuder ett demineraliserat- och ultrarent vatten. Båda systemen är enkla att använda, har låg investeringskostnad och kräver inga kemikalier. En fördel är att systemen kan användas direkt på kommunalt vatten och samtidigt producera en konduktivitet på mindre än 0,1 µS/cm.

Batterivatten

Länkar