Vattenbehandling för ångpannor och ångturbiner

Driftsäkra och pålitliga anläggningar med senaste vattenreningstekniken.

Vattenreningsanläggning för Facebook i Luleå

Hög kvalitativt vatten för luftbefuktning av serverhall

Stabila och tillförlitliga system för dricksvattenrening

Kompletta lösningar för små vattenförbrukare och större vattenverk

Vattenrening sedan 1936

Eurowater har många års erfarenhet av utveckling och tillverkning av vattenreningssystem. Anläggningarna har en lång livslängd, hög driftsäkerhet och ett minimalt behov av underhåll. Vår styrka är tekniskt kunnande, engagerade medarbetare och bra materialval. Vi garanterar kvalitet och prestanda!

 

Matarvatten

Eurowaters vattenreningssystem minimerar problemen såsom omfattande korrosionsbildning, frekvent bottenblåsning och hög konsumtion av kemikalier. Systemen har en lång livslängd och god driftekonomi.

Dricksvatten / vattenverk

Vi levererar kompletta vattenreningssystem för mindre och större vattenverk. I sortimentet finns t.ex. vattenfilter för reduktion av järn, mangan, ammonium, arsenik, bakterier etc.

Sköljvatten

Komplexa processer och avancerade produkter ställer höga krav på sköljvattnets kvalitet. Vi har stor erfarenhet av projekt inom processvatten.

Eurowater hyranläggning

Är du i behov av ett avhärdat-, demineraliserat-, eller bakteriefritt vatten under en begränsad tidsperiod? Vi erbjuder hyranläggningar för både mindre och större behov. Anläggningen är redo för driftsättning vid leverans!

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

EUROWATER AB uppfyller kraven i den internationellt erkända standarden ISO 9001:2008. Certifikatet bevisar att vårt kvalitetsledningsystem har blivit godkänt och överensstämmer med denna standard.

 

  

Batterivatten av högsta kvalitet

Silex- och Eurex systemen erbjuder ett demineraliserat- och ultrarent vatten. Båda systemen är enkla att använda, har låg investeringskostnad och kräver inga kemikalier. En fördel är att systemen kan användas direkt på kommunalt vatten och samtidigt producera en konduktivitet på mindre än 0,1 µS/cm.

Batterivatten

Länkar